Akronim HTTP

HTTP

HTTP minangka akronim kanggo Protokol Transport Hiperteks.

Protokol aplikasi kanggo sistem informasi hipermedia sing disebarake, kolaboratif.